B&W besluitenlijst week 09 - 2021

Vastgesteld in de vergadering van 9 maart 2021.

Ph.

Nr./Team

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Wethouder Rolink 1118562 - 122602 / ODRA Vaststelling subsidie thuisadministratie Humanitas 2019 en verlening subsidie thuisadministratie 2021
  • De subsidie voor thuisadministratie Humanitas afwijkend  van de verlening vaststellen op € 4.620,-.
  • Het bedrag van € 3.780,- niet terugvorderen bij thuisadministratie Humanitas, maar deze inzetten voor de te leveren thuisadministratie in 2021.
  • De subsidie voor thuisadministratie Humanitas 2021 te verlenen voor in totaal 35 koppelingen voor een bedrag van €7.875,- en het gesubsidieerde en niet door Humanitas ingezette bedrag van € 3.780,- (18 koppelingen) hiermee te verrekenen zodat resteert te betalen: € 4.095,-.
Conform besloten
Wethouder Mulder / Team Beleid Sociaal Domein Intrekken Besluit Jeugdhulp Gemeente Renkum 2017 Het Besluit Jeugdhulp Gemeente Renkum 2017 wordt ingetrokken. Conform besloten
Wethouder Rolink / Team Beleid Ruimtelijk Domein Uitstel van betaling voor ondernemers: OZB en rioolheffing
  • Een besluit om ondernemers de mogelijkheid te geven om uitstel van betaling aan te vragen voor 6 maanden voor de onroerende zaak belasting (OZB) en de rioolheffing in 2021.
  • Een besluit om ondernemers aansluitend de mogelijkheid te geven om een betalingsregeling te treffen voor de OZB en de rioolheffing in 2021.
Conform besloten
Wethouder Rolink / Team Beleid Sociaal Domein Samenwerkingsafspraken Stichting Lezen & Schrijven 2021
  • Besluiten om de Samenwerkingsafspraken Stichting Lezen & Schrijven 2021 aan te gaan.
  • Beslispunt voor burgemeester: Wethouder M. Mulder voor ondertekening te machtigen
Conform besloten