B&W besluitenlijst week 08 - 2021

Vastgesteld in de vergadering van 2 maart 2021.

Ph.

Nr./Team

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Burgemeester Schaap

117016, 123186, 124313, 125314 / ODRA Beslissing op bezwaar handhavingsbesluiten bouw stal
Dreyenseweg 16 Oosterbeek
In afwijking van het advies van de Commissie voor de Bezwaarschriften één bezwaarschrift gegrond te verklaren, de overige bezwaarschriften ongegrond te verklaren en bijgevoegde beslissing op bezwaar te nemen. Conform besloten
Wethouder Rolink 118714 / Team Samenleving Subsidie 2021 Bibliotheek Veluwezoom
  • Stichting Bibliotheek Veluwezoom voor het boekjaar 2021 een subsidie per jaar te verlenen van € 830.998,-
  • Het structurele verschil van € 17.000,- in 2021 oplopend naar € 30.000,- vanaf 2022 opnemen in de voorjaarsnota met ingang van 2021.
Conform besloten
Wethouder Rolink 96161 / Team Beleid Sociaal Domein Eenmalige subsidie Voorleesexpress en Taalhuis voor 2 jaar, te weten 2021 en 2022
  • Besluiten tot het verlenen van een eenmalige subsidie van € 24.000,- voor een periode van twee jaar, te weten 2021 en 2022 voor de Voorleesexpress.
  • Besluiten tot het verlenen van een eenmalige subsidie van € 32.000,- voor een periode van twee jaar, te weten 2021 en 2022 coördinatie Taalhuis.
  • Kennisnemen van bijstelling in de voorjaarsnota 2021.
Conform besloten
Burgemeester Schaap 132624 / Team Externe Dienstverlening Wijzigen stembureaulocatie(s) Tweede Kamerverkiezing
2021
  • De hierna genoemde locaties vast te stellen als (nieuwe) stemlocaties voor de Tweede Kamerverkiezing op woensdag 17 maart 2021;
  • 2 locaties vast te stellen als stemlocatie op maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021 (early voting);
  • 1 locatie op woensdag 17 maart 2021 vast te stellen als bijzonder stembureau met beperkte toegang.
Conform besloten
Wethouder Maouche 97619 / Team Beleid Ruimtelijk Domein Doorbelasten ambtelijke inzet postcoderoosprojecten op eigen vastgoed
  • Het college besluitambtelijke inzet niet door te belasten aan initiatiefnemer Rijn en IJssel Energiecoöperatie, ten behoeve van een postcoderoosproject op het dak van de Bernulphusschool - een gebouw dat deel uitmaakt van de vastgoedportefeuille van de gemeente.
  • Het college neemt het standpunt in om ambtelijke inzet in toekomstige postcoderoosprojecten, die betrekking hebben op eigen vastgoed, niet door te belasten.
Conform besloten