B&W besluitenlijst week 08 - 2020

Vastgesteld in de vergadering van dinsdag 3 maart 2020.

Nr. Ph. Nr./Team Onderwerp Voorstel Besluit
1. Wethouder Mulder 113043 / Sociaal Domein Aansluiten gemeente Renkum bij het Regionaal Bureau Leerlingzaken
  • De uitvoering van de Leerplichtwet beleggen bij Regionaal Bureau Leerlingzaken;
  • Het voornemen tot deelname aan de submodule Leerplichtwet kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van MGR.
Conform besloten
2. Wethouder Rolink 95695/ Sociaal Domein Subsidie 2020 Bibliotheek Veluwezoom Stichting Bibliotheek Veluwezoom voor het boekjaar 2020 een subsidie per jaar te verlenen van € 838.422,- Conform besloten
3. Wethouder Rolink  96030/ Sociaal Domein Vaststelling subsidie Bibliotheek Veluwezoom 2018 De subsidie aan de Bibliotheek Veluwezoom voor het jaar 2018 conform de verleningen vast te stellen op € 811.982,- Conform besloten
4. Wethouder Mulder 112873/ Sociaal Domein Investerings- en onderhoudsplan sportparken 2020
  • Vaststellen van het investerings- en onderhoudsplan sportparken 2020 voor een totaalbedrag van € 173.345,- inclusief BTW, waarvan € 146.543,- aan investeringen en € 26.802,- aan renovaties en groot onderhoud.
  • De financiële consequenties te verwerken in de voorjaarsnota 2020.
Conform besloten
5. Wethouder Rolink  / Sociaal Domein Aankondiging bezuiniging bibliotheek met ingang van 2021

Conform het aangenomen amendement inzake bibliotheek tijdens de begrotingsraad besluiten tot een vooraankondiging van een taakstellende bezuiniging op de bibliotheek van per jaar van: € 30.000,- in 2021, € 50.000,- in 2022, € 160.000,- in 2023, middels bijgevoegde brief.

Conform besloten
6. Wethouder Moauche 112515/ Ruimtelijk Domein Uitvoeringsprogramma klimaat Voor het uitvoeringsprogramma klimaat €150.000,- van de eenmalig toegekende middelen uit het nationaal klimaatakkoord ter beschikking te stellen. Conform besloten