B&W besluitenlijst week 05 - 2021

Vastgesteld in de vergadering van 9 februari 2021.

Ph.

Nr./Team

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Wethouder Rolink 96161 / Team Beleid SD Eenmalige subsidie Voorleesexpress en Taalhuis voor 2 jaar, te weten 2021 en 2022
 • Besluiten tot het verlenen van een eenmalige subsidie van € 24.000 voor een periode van twee jaar, te weten 2021 en 2022 voor de Voorleesexpress.
 • Besluiten tot het verlenen van een eenmalige subsidie van € 32.000 voor een periode van twee jaar, te weten 2021 en 2022 coördinatie Taalhuis.
 • Kennisnemen van bijstelling in de voorjaarsnota 2021.
Aangehouden
Wethouder Rolink 118714 / Samenleving Subsidie 2021 Bibliotheek Veluwezoom
 • Stichting Bibliotheek Veluwezoom voor het boekjaar 2021 een subsidie per jaar te verlenen van € 830.998,-
 • Het structurele verschil van € 17.000,- in 2021 oplopend naar €30.000,- vanaf 2022 opnemen in de voorjaarsnota met ingang van 2021.
Aangehouden
Wethouder Rolink 132901 / Team Beleid SD Verlenging samenwerkings-overeenkomst Veluwe-op-1 2021-2025
 • Samenwerkingsovereenkomst Veluwe-op-1 2021-2025 aangaan.
 • Wethouder Rolink machtigen tot het ondertekenen van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst Veluwe-op-1 namens de gemeente Renkum
Conform besloten
Wethouder Rolink 116976 / Team Beleid Ruimtelijk Domein Regionaal Programma Werklocaties 2021-2024 In te stemmen met het RPW 2021-2024. Meer in het bijzonder met:
 • De verdeling van de ontwikkelruimte voor bedrijventerreinen:
  • De verdeling van de ontwikkelruimte voor regionale bedrijventerreinen; 
  • De verdeling van de ontwikkelruimte voor XXL-logistiek.
 • De afspraken om te komen tot een duurzame ruimtelijke invulling van de werklocaties in de regio Arnhem-Nijmegen in het kader van de Groene Metropoolregio (pagina 10 e.v.  RPW 2021-2024);
 • Het RPW 2021-2024 medio 2022 te monitoren.
Conform besloten
Burgemeester Schaap 116486 / Team Beleid SD Uitvoeringsplan Perimeter Instemmen met uitvoeringsplan Perimeterroute Aangehouden