B&W besluitenlijst week 05 - 2020

Vastgesteld in de vergadering van dinsdag 4 februari 2020.

Nr. Ph. Nr./Team Onderwerp Voorstel Besluit
1. Wethouder Moauche 110093 / Ruimtelijk Domein

Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020-2029

  • Deelnemersovereenkomst met Stichting Nedvang aangaan.
  • In het ‘Nedvang keuzeformulier PMD model’ kiezen voor het bronscheidingsmodel
Conform besloten
2. Wethouder Moauche 97436 / Sociaal Domein Vaststelling subsidie 2018 Stichting Leergeld Arnhem
  • De subsidie voor Stichting Leergeld Arnhem voor uitvoering van het Kindpakket 2018 afwijkend van de verlening vaststellen  op €139.556,-;
  • De subsidie voor Stichting Leergeld Arnhem 2018 voor aanschaf laptops afwijkend vast te stellen op € 31.852,50;
  • Bij Stichting Leergeld Arnhem een bedrag van  €37.091,50 terugvorderen.
Conform besloten
3. Burgemeester Schaap 110267 / Sociaal Domein Subsidieverlening aan VGGM voor 2020 voor de uitvoering van de taken in het kader van de WvGGZ.
  • Aan VGGM een subsidie verlenen van € 26.661,00 voor het jaar 2020 voor de uitvoering van de taken ihkv de WvGGZ zoals eerder is besloten.
  • Het bedrag in 2 termijnen van € 13.330,50 te bevoorschotten in januari en juli 2020.
  • Besluiten af te wijken van de termijn voor het aanvragen van de subsidie (artikel 7 ASV)
Conform besloten
4. Wethouder Verstand Ruimtelijke Domein Benoemen leden CRK De gemeenteraad voorstellen de door het Gelders Genootschap aangedragen leden te benoemen als lid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Conform besloten