B&W besluitenlijst week 04 - 2021

Vastgesteld in de vergadering van 2 februari 2021.

Ph.

Nr./Team

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Wethouder Mulder 133177 / Team Beleid SD Machtiging Belastingdienst/Toeslagen hersteloperatie toeslagenaffaire
  • Akkoord te gaan met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen om gedupeerden te benaderen in kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire
  • Besluiten bijgaande verwerkersovereenkomst aan te gaan en de gebruikersvoorwaarden van het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen in kader van de gegevensoverdracht tussen Belastingdienst/Toeslagen en de (onder)gemachtigde te accepteren.
  • De machtiging en de uitoefening van de in de machtiging genoemde werkzaamheden door te verlenen aan J.M. Krechting, beleidsmedewerker Werk&participatie
Conform besloten
Wethouder Maouche / Team Regie & Projecten Grondverwerving Het Schild Wolfhezerweg te Wolfheze Aangaan van een koopovereenkomst met Het Schild voor de locatie Wolfhezerweg t.b.v. aanleg voet- en fietspad incl. snelheidsremmende maatregelen. Conform besloten
Wethouder Rolink 126765 / Team Beleid SD Subsidie MEE Gelderse Poort voor cliëntondersteuning 2021 Besluiten tot het verlenen van een subsidie per jaar ten bedrage van € 75.000,- aan Stichting MEE Gelderse Poort ten behoeve van de activiteiten voor doelgerichte cliëntondersteuning zoals opgenomen in de subsidieaanvraag (versie 2, september 2020) 2021. Conform besloten
Wethouder Maouche 122420 / Team Beleid Ruimtelijk Domein Planschadeverzoek Berkenlaan 42 in Doorwerth
  • Verzoek om tegemoetkoming (plan)schadevergoeding ex. artikel 6.1 Wro voor Berkenlaan 42 af te wijzen conform advies SAOZ van januari 2021 (nr. 20200734);
  • De kosten van de SAOZ, circa  € 2.000,--, uit het budget 'onvoorzien' dekken.
Conform besloten