B&W besluitenlijst week 03 - 2021

Vastgesteld in de vergadering van 26 januari 2021.

Ph.

 

Nr./Team

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Wethouder Maouche 124517 / Regie en Projecten Oosterbeek ABN Amro Utrechtseweg: Intentieovereenkomst en Projectplan
  • De bijgevoegde intentieovereenkomst Oosterbeek ABN Amro Utrechtseweg aangaan.
  • Het bijgevoegd projectplan Oosterbeek ABN Amro Utrechtseweg vaststellen.

Akkoord (na wijziging en aanvulling van de kanttekeningen)

Toelichting
De argumenten staan er goed in. Niet alle kanttekeningen staan er in en eea wordt toegevoegd:

  • De huidige ruimtevraag lijkt te groot gezien de groensituatie en de schetsen van de architecten.
  • Het initiatief lijkt niet volledig aan te sluiten op de spelregels uit de visie.
  • De kanttekeningen worden nader onderzocht in het haalbaarheidsonderzoek.