B&W besluitenlijst week 03 - 2020

Vastgesteld in de vergadering van dinsdag 21 januari 2020.

Nr. Ph. Nr./Team Onderwerp Voorstel Besluit
1. Wethouder Rolink 109979 / SociaalDomein Benoeming de heer C. Hogendorf tot voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein De heer C. Hogendorf per 1 januari 2020 te benoemen tot voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein voor de periode van 4 jaar. Conform besloten
2. Wethouder Verstand 88043 / Ruimtelijk Domein Planschadeverzoek Duitsekampweg 40 in Wolfheze
  • Verzoek om tegemoetkoming (plan)schadevergoeding ex. artikel 6.1 Wro voor Duitsekampweg 40 af te wijzen conform advies SAOZ van januari 2019 (nr. 3930800);
  • De kosten van de SAOZ, circa  € 1.200,--, uit het budget 'onvoorzien' dekken.
Conform besloten