B&W besluitenlijst week 02 - 2020

Vastgesteld in de vergadering van dinsdag 13 januari 2020.

Nr. Ph. Nr./Team Onderwerp Voorstel Besluit
1. Wethouder Maouche 110058 / Ruimtelijk Domein Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening 2020 Vaststellen van het bijgevoegde Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2020. Conform besloten
2. Burgmeester Rolink 110021 / Sociaal Domein Mandateren VGGM
  • Kennisnemen van proces openbaarmaking rapporten kwaliteitstoezicht Wmo
  • Vaststellen bijgevoegd besluit "Mandaatbesluit openbaarmaking inspectierapporten VGGM"
Conform besloten
3. Wethouder Verstand 99323 / Ruimtelijk Domein Suppletieaanvraag indienen bij ministerie van BZK voor het opsporen en ruimen van Niet Gesprongen Explosieven (NGE) Aan de gemeenteraad voorstellen een aanvraag in te dienen bij ministerie voor BZK voor een suppletie-uitkering uit het Gemeentefonds, voor de gemaakte kosten in het opsporen en ruimen van Niet Gesprongen Explosieven (NGE) uit de Tweede Wereldoorlog voor de volgende projecten (en totaalbedrag):
  • nieuwbouw Het Gastenhuis, Graaf van Rechterenweg 12, Oosterbeek; 
  • project haven GroeneWaarden, Fonteinallee 22, Doorwerth;
  • woningbouw Graaf van Rechterenweg 14, Oosterbeek;
  • rioolvervanging Keijenbergseweg, Renkum.
Conform besloten
4. Wethouder Mulder 109902 / Regie en Projecten Vastgoedplan (beleidsdeel) Vaststellen van het beleidsdeel van het vastgoedplan Renkum en de raad vragen hiermee in te stemmen conform bijgevoegd raadsvoorstel. Conform besloten