Vergaderingen 2018

De Wmo-adviesraad vergadert elke maand. De vergaderingen zijn openbaar. U kunt de vergaderingen bezoeken. De agenda en stukken van de vergadering liggen ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentehuis. De vergaderingen kondigen wij aan in het weekblad Rijn en Veluwe. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via e-mail wmoraad@renkum.nl. Aanvang vergaderingen: 19.45 uur. Plaats: gemeentehuis in Oosterbeek.