Contact Wmo-adviesraad

Dagelijks Bestuur

Voorzitter: de heer F. Makkinga
Waarnemend voorzitter/penningmeester: de heer P. Brons
Secretaris: mevrouw E. Bolt

Contact met Wmo-adviesraad

Contact met de Wmo-adviesraad loopt via:

Ambtelijk secretaris: mevrouw G. Rijneveld
Telefoon: (026) 33 48 111
E-mail: wmoraad@renkum.nl

Postadres

Wmo-adviesraad Gemeente Renkum
t.a.v. mevrouw G. Rijneveld
Postbus 9100
6860 HA  OOSTERBEEK