Wmo-adviesraad

De Wmo-adviesraad is een adviesorgaan van de gemeente Renkum. De leden van de adviesraad zijn actieve, betrokken burgers, die uit de verschillende dorpen van de gemeente Renkum komen.

De Wmo-adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum over voorstellen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. De Wmo-adviesraad levert daarmee een bijdrage aan het gemeentelijk beleid, zodat iedereen (met of zonder beperking) op een volwaardige wijze kan meedoen in de samenleving. De Wmo-adviesraad bestaat uit 12 leden en komt 1 keer in de maand bij elkaar op dinsdagavond.