Agenda commissie ruimtelijke kwaliteit 27 juli 2020

  • Datum: maandag 27 juli 2020
  • Tijd: aanvang 9.00 uur
  • Locatie: trouwzaal in gemeentehuis in Oosterbeek

Wilt u een bouwplan inzien? Neemt u dan contact op met de Omgevingsdienst Regio Arnhem via telefoon (026) 37 71 600. Vermeld daarbij het dossiernummer.

Agenda

Nr. Tijd Dossier Soort Bouwadres Planomschrijving
1.   1952131859 Regulier Van Spaenweg 5, Oosterbeek Realiseren uitbreiding op verdieping en energieneutraal maken woning
2.   1952131825 Regulier Kerkstraat 96A, Renkum Wijzigen voorgevel
3.   1952131771  Regulier Sportlaan 10, Heelsum Plaatsen overkapping
4.   1952128979 Regulier Ginkelseweg 11, Heelsum Uitbreiden clubgebouw
5.   1952131842  Regulier Strodorpsweg 23, Oosterbeek Plaatsen dakkapel
6.   1952130653 Regulier Utrechtseweg 161, Oosterbeek Wijzigen kozijnen en aanbrengen lichtstraat
7.   1952131923 Regulier  Fangmanweg 74, Oosterbeek Renoveren en verduurzamen woning
8.   1952132554 Regulier Don Boscoweg 16, Renkum Verbouw bestaande drukkerij tot woonruimten (wijziging op eerder verleende vergunning)
9. 9:30-10:00 uur 1952132314 Vooroverleg Utrechtseweg 164, Oosterbeek Bouwen 2 extra garageboxen en plaatsen pergola met begroeiing