Vergaderingen

De kleine commissie ruimtelijke kwaliteit vergadert 1 keer per 2 weken op maandag in het gemeentehuis. Tijdens deze vergadering beoordeelt de rayonarchitect van het Gelders Genootschap, samen met het burgerlid, de ingediende plannen. Complexe plannen behandelt de grote commissie. Deze vergaderingen zijn 1 keer per 4 weken op wisselende locaties. De vergaderingen zijn openbaar.