Agenda Adviesraad Sociaal Domein 18 januari 2022

 • Datum: dinsdag 18 januari 2022
 • Tijd: 19.30 tot 22.00 uur
 • Plaats: digitaal via Teams

Agenda

 • Opening en vaststelling agenda
 • Inspreken toehoorders
 • Mededelingen
 • Gesprek over Inwonersinitiatieven/inwonersparticipatie
 • Concept Jaarverslag 2021
 • Speerpunten adviesraad 2022
 • Concept verslag vorige vergadering
 • Actielijst
 • Communicatie
 • Ingekomen en uitgaande stukken
 • Rondvraag
 • Sluiting