Agenda Adviesraad Sociaal Domein 16 november 2021

 • Datum: dinsdag 16 november 2021
 • Tijd: 19.30 tot 21.45 uur
 • Plaats: trouwzaal

Agenda

 • Opening en vaststelling agenda
 • Inspreken toehoorders
 • Mededelingen
 • Advies Beleidsnota Minimabeleid
 • Advies Beleidsnota Schulddienstverlening
 • Advies Inwonersinitiatieven
 • Toegankelijkheid Doelum
 • Concept-verslag vorige vergadering 
 • Actielijst
 • Communicatie
 • Ingekomen en uitgaande stukken
 • Rondvraag
 • Sluiting