Agenda Adviesraad Sociaal Domein 14 december 2021

 • Datum: dinsdag 14 december 2021
 • Tijd: 19.30 tot 21.45 uur
 • Plaats: digitaal via Teams

Agenda

 • Opening en vaststelling agenda
 • Inspreken toehoorders
 • Mededelingen
 • Advies Kunst- en cultuurvisie
 • Informatie nieuwe Wet Inburgering (ingangsdatum 1 januari 2022)
 • Concept-verslag vorige vergadering 
 • Actielijst
 • Communicatie
 • Ingekomen en uitgaande stukken
 • Rondvraag
 • Sluiting