Agenda Adviesraad Sociaal Domein 22 oktober 2019

 • Datum: 22 oktober 2019
 • Plaats: Trouwzaal gemeentehuis in Oosterbeek
 • Tijd: 19.30 uur

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Inspreken toehoorders
 3. Mededelingen
 4. Advies aanpassing Verordening Wmo 2019
 5. Stand van zaken thema’s adviesraad
 6. Concept-verslag vorige vergadering en Actielijst
 7. Communicatie
 8. Ingekomen en uitgaande stukken
 9. Rondvraag
 10. Sluiting