Agenda Adviesraad Sociaal Domein 19 november 2019

 • Datum: dinsdag 19 november 2019
 • Plaats: Trouwzaal gemeentehuis in Oosterbeek
 • Tijd: 19.30 uur

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Inspreken toehoorders
 3. Gebruik vergaderapplicatie
 4. Mededelingen
 5. Thema’s adviesraad
 6. Voorstel: bespreken signalen opvangen van inwoners binnen sociaal domein met gemeente
 7. Concept-verslag vorige vergadering
 8. Actielijst
 9. Communicatie
 10. Ingekomen en uitgaande stukken
 11. Rondvraag
 12. Sluiting