Vergaderingen

De Adviesraad Sociaal Domein vergadert iedere maand. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en zijn in de trouwzaal in het gemeentehuis in Oosterbeek. De vergaderingen zijn openbaar. De agenda en stukken van de vergaderingen liggen ter inzage in het gemeentehuis. De vergaderingen kondigen wij aan in het weekblad Rijn en Veluwe.

Vanwege de coronacrisis kunt u de vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein tijdelijk niet bezoeken. Als u wilt inspreken om ervaringen met de adviesraad te delen, dan vragen wij u zich vooraf bij ons te melden. Maar onze voorkeur gaat uit om signalen, ervaringen en berichten per mail te ontvangen via adviesraadsociaaldomein@renkum.nl. We ontvangen ze heel graag, juist in deze tijd!

Per post kan uiteraard ook. Het adres is Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Renkum, mevrouw G. Rijneveld (ambtelijk secretaris), Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek.