Vergaderingen

De Adviesraad Sociaal Domein vergadert iedere maand. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur en zijn in de trouwzaal in het gemeentehuis in Oosterbeek. De vergaderingen zijn openbaar. U kunt de vergaderingen bezoeken en gebruik maken van het inspreekrecht. De agenda en stukken van de vergaderingen liggen ter inzage in het gemeentehuis. De vergaderingen kondigen wij aan in het weekblad Rijn en Veluwe.

Vergaderdata 2020: 21 januari 2020, 18 februari 2020, 17 maart 2020, 14 april 2020, 12 mei 2020, 23 juni 2020, 15 september 2020, 13 oktober 2020, 17 november 2020, 15 december 2020.