Vergaderingen

De Adviesraad Sociaal Domein vergadert in 2024 op 16 januari, 20 februari, 19 maart, 16 april, 21 mei, 25 juni, 17 september, 15 oktober, 19 november en 17 december. De vergaderingen zijn in de trouwzaal in het gemeentehuis, beginnen om 19.30 uur en zijn openbaar.