Leny Soeterbroek

Lid Adviesraad Sociaal Domein, Leny SoeterbroekSinds 1987 woon ik met mijn echtgenoot en 4 kinderen in Oosterbeek. Ik heb als specialist ouderen geneeskunde bij verschillende instellingen gewerkt onder andere De Braamberg, ‘s Koonings Jacht, Het Dorp en de Drie Gasthuizen. In 1990 heb ik bij een auto ongeval een incomplete dwarslaesie opgelopen, waardoor ik gedeeltelijk rolstoelafhankelijk ben. 

Als vrijwilliger ben ik verbonden aan Alzheimer Nederland, zowel landelijk als lokaal en ik ben actief lid van de Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON). Graag wil ik mijn kennis en ervaring voor de Adviesraad Sociaal Domein inzetten met als doel dat er adequate voorzieningen zijn en bewoners de juiste hulp krijgen om maximaal te kunnen functioneren.

Terug naar overzicht Leden Adviesraad Sociaal Domein.