Jeroen van Bijsterveld

Ik geef les in sociaal beleid en politiek aan buitenlandse studenten. Hoe ik tegen de wereld aankijk, is sterk gevormd door een exacte psychologie achtergrond. Wat zie je dan?

Afhankelijk zijn van zorg, uitkeringen en zelfs 'levenssturing' is voor niemand prettig. Want we willen allemaal autonoom en onafhankelijk zijn. Zelf zoek ik daarom de oplossingen in harde 'factoren' zoals strikte privacy, gelijkwaardigheid, veiligheid, rust, toegang tot scholing, sport, vervoer, herverdeling van geld en kansen, techniek en respect.

In de raad zoeken we samen naar wegen om zorg zo goed mogelijk te organiseren. Het idee is nu om de ervaringen en voorstellen tot verbetering van inwoners te verzamelen. Waarbij we echt willen dat iedereen gehoord kan worden. Want bijvoorbeeld degene, die voor haar kind een ADHD therapie wil hebben, zal vlotter daarover praten, dan de uitbehandelde patiënt, die terugkijkt op die ervaring en wellicht nu bepaalde dingen beseft. Toch voor het ontwerpen van betere oplossingen, zijn juist die laatste mensen boeiend.

We hebben die input nodig om te innoveren. Zo niet, dan krijgt de gemeente het zwaar. Want ze moet de jeugdzorg sterk verbeteren. Ze ziet steeds meer mensen met schulden. En ga zo maar door. Help ons mee, de gemeente ons te laten helpen!

Terug naar overzicht Leden Adviesraad Sociaal Domein