Ron Steens

Ron Steens, lid adviesraad sociaal domeinSinds 1997 woon ik met Monique, volledig naar onze zin, in het prachtige Heelsum. Ik heb 2 volwassen kinderen die in het westen van het land wonen, waar ik zelf oorspronkelijk ook vandaan kom. 

Ik ben bedrijfseconoom en was na verschillende banen en een topsportcarrière de laatste 24 jaar van mijn werkzame leven bij het GITP (een HR-adviesbureau) eindverantwoordelijk voor Interim Management, Werving en Selectie en Executive Search. Tot nu toe heb ik een rijk leven waarin me, zowel privé als zakelijk, alle kansen geboden zijn die ik me kon wensen. Daar ben ik heel dankbaar voor. Mede daarom heb ik me altijd voorgenomen na mijn pensionering iets terug te doen en met mijn kennis, ervaring en netwerk maatschappelijk mijn steentje bij te blijven dragen. 

Sinds 1 mei 2021 ben ik vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Renkum, waar ik dinsdag en donderdag spreekuur houd. Het belangrijkst is dat we de vluchtelingen een handje helpen om in onze gemeente zo snel mogelijk op gang te komen en maatschappelijk mee te gaan doen. Het is fascinerend en inspirerend werk waarin ik mensen tref en dingen meemaak die mijn blik verder verruimen en mijn leven verder verrijken.

Sinds 1 oktober 2021 ben ik lid van de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Renkum. De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders. Doelstelling is dat iedereen in de gemeente Renkum op een gelijkwaardige manier en zo goed mogelijk mee kan doen in de samenleving. Met elkaar kunnen we de ogen en oren zijn die de gemeente nodig heeft om haar beleid met betrekking tot het sociale domein, én de uitvoering daarvan, te toetsen aan de realiteit. 

Ik ben zeer toegankelijk en hoop dat de inwoners zich tot mij of andere leden van de Adviesraad wenden met relevante onderwerpen. 

Terug naar overzicht Leden Adviesraad Sociaal Domein.