Joan Merens

Joan Merens, lid adviesraad Sociaal DomeijnIn 2003 ging ik met 'functioneel' leeftijdsontslag als geestelijk verzorger bij defensie. Daarna ben ik actief geworden als vrijwilliger in deze gemeente bij Humanitas, bij (voorheen) het Meldpunt Vrijwillige hulpverlening, als vrijwillige hulp materiele zaken bij Moviera (vrouwen slachtoffer van huiselijk geweld) en, tot op heden, als belastinginvuller bij FNV-leden en andere mensen die niet handig genoeg zijn met de computer en een betaalde hulp niet kunnen betalen.  

Inmiddels ben ik ervan overtuigd dat steun aan mensen die moeite hebben zichzelf (ook digitaal) te redden zowel een materieel als een sociaal aspect moet hebben. Pas als er rust is over uitkering, huur, toeslagen enzovoort is er ruimte om meer immateriële steun te ontvangen en op eigen benen te gaan staan. Goede gerichte informatie is daarbij heel belangrijk. Al deze zaken behoren tot het gemeentelijk beleidsterrein, en daarmee dat van de Adviesraad Sociaal Domein.

Terug naar overzicht Leden Adviesraad Sociaal Domein.