Leden Adviesraad Sociaal Domein

De leden van de adviesraad zijn inwoners met relevante kennis, ervaring en netwerken. Zij hebben gemakkelijk toegang tot verschillende ontmoetingsplaatsen in de dorpen.

Als u op een foto klikt, kunt u een persoonlijk woordje van de leden van de Adviesraad Sociaal Domein lezen.

Hans Cornelissen, plaatsvervangend voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Ria Erkelens, lid adviesraad Sociaal Domein Kees Hogendorf, voorzitter adviesraad Sociaal Domein  Dorien Kloppenburg, lid adviesraad Sociaal Domein
Hans Cornelissen    Ria Erkelens             Kees Hogendorf (vz)   Dorien Kloppenburg    

Riette Leurink, lid adviesraad Sociaal Domein Joan Merens, lid adviesraad sociaal domein Lid adviesraad Sociaal Domein Myrna Rook Ron Steens, lid Adviesraad Sociaal Domein 
Riëtte Leurink           Joan Merens           Myrna Rook               Ron Steens

Lid
Ruben Stoutmeijer