Jaarverslag 2018-2019 Adviesraad Sociaal Domein

Het jaarverslag 2018-2019 van de Adviesraad Sociaal Domein.

De adviesraad brengt het jaarverslag uit in de de vorm van een beeldplaat (pdf, 111 kB). Hieronder staat het jaarverslag in tekst. Beeldplaat jaarverslag 2018-2019 Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein is een officieel en zelfstandig adviesorgaan van de gemeente Renkum. De leden zijn inwoners met relevante kennis, ervaring en netwerken. De adviesraad is op zoek naar ervaringen, bevindingen, meningen en suggesties van inwoners. Op basis daarvan geeft de adviesraad het college van burgemeester en wethouders (on)gevraagd advies over het beleid en de uitvoering daarvan binnen het sociaal domein. Daarmee wil de adviesraad veranderingen en verbeteringen bereiken.

Sociaal Domein?

Onderwerpen zoals welzijn, zorg, wonen, toegankelijkheid, werk en inkomen, sport, jeugd, onderwijs en vervoer.

Start 1 september 2018

De Adviesraad Sociaal Domein is gestart per 1 september 2018; een integrale adviesraad om vorm te geven aan cliënt- en inwonersparticipatie binnen het sociaal domein. Daarmee kwam een einde aan de Wmo-adviesraad en de Adviesraad Participatiewet. De leden van deze adviesraden konden verder in de Adviesraad Sociaal Domein. Samen met de gemeente is gezocht naar een nieuwe voorzitter.

Advisering vanuit inwonersperspectief!

De adviesraad verzamelt ervaringen van inwoners met de gemeente Renkum binnen het sociaal domein. Op basis van input over een onderwerp stelt de Adviesraad Sociaal Domein een advies op. Dit advies bespreekt de adviesraad met het college van burgemeester en wethouder en beleidsmedewerkers van de gemeente. Het doel is de dienstverlening van de gemeente Renkum te verbeteren.

Leden en voorzitter

De adviesraad heeft maximaal 14 leden. Samenstelling van de adviesraad per 31 december 2019:

 • Evelien Bolt
 • Fedde Makkinga
 • Ruben Stoutmeijer
 • Frank van Kerkhof
 • Jan Strube
 • Riëtte Leurink
 • Jeroen van Bijsterveld
 • Hans Cornelissen (waarnemend voorzitter)
 • Dorien Kloppenburg (nieuw vanaf 1 oktober 2019)

Afscheid genomen van: Rogier Doornbos, Francine Stevens-van der Wal, Ellen Bruil-van Musscher en Ward van Miltenburg (voorzitter). Vanaf 1 januari 2020 start Kees Hogendorf als voorzitter.

1 Ambtelijk secretaris

De adviesraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris, Gerda Rijneveld.

4 Startbijeenkomsten

Bij de start van de adviesraad hebben 4 bijeenkomsten plaats gevonden om afspraken te maken en koers te bepalen:

 • 2 met ondersteuning van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein
 • 1 met Manager Sociaal Domein
 • 1 met College van burgemeester en wethouders

10 Openbare vergaderingen

In december 2018 was de 1e openbare vergadering. De adviesraad vergadert maandelijks op het gemeentehuis in Oosterbeek. In 2019 9 keer. De vergaderingen zijn openbaar. We hebben regelmatig gasten. De vergaderstukken van de vergaderingen liggen ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis.

10 Aankondigingen, 1 interview en 8 quotes

Aankondigen van de vergaderingen en bespreekpunten vinden plaats in Rijn en Veluwe en via de gemeentelijke website. Bij de start van de adviesraad heeft een interview met de voorzitter in de Rijn en Veluwe gestaan. Daarna steeds een quote met foto van een lid per aankondiging van een vergadering.

Folder

Er is een folder ‘Denk mee met de Adviesraad Sociaal Domein’ voor inwoners gemaakt. Ook te vinden in het folderrek van het gemeentehuis.

Overleg college

De adviesraad heeft tweemaal overleg gehad met de het college. Inhoudelijk overleg over een thema vindt zo nodig plaats met de verantwoordelijk wethouder. Jaarlijks vindt een evaluatie plaats.

2 Studiebijeenkomsten

 • 3 april 2019: Communicatie van de (leden van de) adviesraad in relatie tot het thema Van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis (met Zorgbelang Inclusief)
 • 4 december 2019: Adviseren kun je leren (met Koepel van Adviesraden Sociaal Domein)

6 Adviezen

In 2019 is advies gegeven over:

 • Dienstverlening
 • Perspectiefnota 2019-2023
 • Wijziging Wmo-verordening 2019
 • Compensatie alleenstaande bijstandsouder(s) met thuiswonend kind
 • Kadernota Sociaal Domein
 • Minimabeleid

4 Themagroepen

De adviesraad heeft 4 thema’s tot eigen speerpunt verkozen:

 • Toegankelijkheid (o.a. advies over Station Oosterbeek)
 • Jongeren
 • Dorpsgericht werken en communicatie (o.a. contact met de dorpsplatforms)
 • Van Begeleid wonen naar Begeleid thuis

De themagroep Toegankelijkheid heeft afspraken gemaakt over advisering binnen het Ruimtelijk Domein.

Andere overleggen en contacten

De Adviesraad Sociaal Domein onderhoudt contacten met:

 • Jongerenraad gemeente Renkum
 • WoonAdviesCommissie gemeente Renkum

Verder onderhouden leden zo veel mogelijk contact met mede-inwoners en bezoeken ze diverse relevante bijeenkomsten in de gemeente.

Aangesloten bij

De adviesraad is aangesloten bij:

 • De Koepel Adviesraden Sociaal Domein
 • Stimulansz

Contact of ervaringen delen? Graag!

 • Email: adviesraadsociaaldomein@renkum.nl
 • Telefoon: (026) 33 48 111
 • Post: Adviesraad Sociaal Domein, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek
 • Welkom op een vergadering, ook om in te spreken! Zie voor data en locaties de website.

Meer informatie?

Kijk op de website www.renkum.nl/adviesraadsociaaldomein