Advies Programma Wonen

Oosterbeek, 28 september 2023

Geacht college, 

Tijdens de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein van 19 september 2023 is het concept Programma Wonen (versie 0.4) besproken. Het programma werd toegelicht door Martijn Kok (beleidsmedewerker wonen) en Sander Reith (adviseur Companen, opsteller programma). Bij deze bespreking was voorts aanwezig wethouder Danielle van Bentem evenals John Erkelens (WoonAdviesCommissie). De Renkumse HuurdersVereniging had zich helaas afgemeld.

In de eerste plaats wil de adviesraad zijn waardering uitspreken voor het vele werk dat is verricht. Zo’n groot en complex onderwerp in een concept vatten is geen eenvoudige opgaaf. In het concept staan vele doelstellingen en plannen. Met name de aandacht voor verschillende doelgroepen is positief. Aan de andere kant moet dit niet te rigide worden toegepast. Soms is sociale woningbouw op een plek niet verstandig, zoals omgekeerd dure vrijstaande woningen niet overal passend zijn. 

De Adviesraad Sociaal Domein is van mening dat ondanks alle goede plannen en voornemens de rol van de gemeente actiever kan zijn en dat de plannen creatiever kunnen. Niet wachten op projectontwikkelaars, om zo meer en passende woningen te realiseren. Dit biedt ook mogelijkheden om meer (mantel)zorg in de thuisomgeving te verlenen. Bijvoorbeeld het opkopen van een grote woning op een groot perceel en hier een complex van seniorenappartementen op bouwen of het splitsen van woningen en het plaatsen van (tijdelijke) zorgwoningen in tuinen. 

Het is gewenst dat de gemeente zich hierbij positief opstelt, actief de mogelijkheden communiceert en belemmerende regelgeving wegneemt. Het gaat dan om het aanreiken van kennis (mogelijkheden) en deskundigheid (concrete hulp en ondersteuning) aan inwoners. Naast inwoners zouden ook makelaars en woonverenigingen gewezen kunnen worden op mogelijkheden, zodat ze de opties in beeld hebben als woningzoekenden zich bij hen melden. Het is goed dat de gemeente zich hierbij positief en in principe meewerkend opstelt. Maar dan moeten de inwoners dat wel weten! Een woonconsulent/verhuiscoach in dienst van de gemeente zou extra helpend kunnen zijn om dit vorm en inhoud te geven. Geef inwoners aan waar mogelijkheden liggen en help ze! De gemeente kan op deze manier (nog) meer de regie pakken!

Verder:

  • Plan toegankelijke bergruimtes in voor stalling van fiets, scootmobiel, driewielfietsen voor het leeftijdsbestendig wonen.
  • Stimuleer gemeenschappelijke voorzieningen waarvoor servicekosten in rekening gebracht kunnen worden (tuinonderhoud, glazenwassen, wasmachine/drogers, ontmoetingsruimte voor bewoners om samen activiteiten te organiseren').
  • Denk ook aan een mix van huur- en koopwoningen bij 'meergeneratiewoningen.

Wij vernemen graag uw reactie op dit advies.

Met vriendelijke groet,

de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Renkum,    

C. Hogendorf, voorzitter