Advies energietoeslag

Oosterbeek, 25 april 2022

Geacht college, 

De Adviesraad Sociaal Domein heeft dinsdag 19 april 2022 de situatie rondom de energietoeslag besproken. Wij maken u hierbij deelgenoot van onze zorgen en geven een kort advies over het bereiken van meer inwoners voor de uitbetaling van de energietoeslag.

De adviesraad is vooral bezorgd over de inwoners van onze gemeente die niet bereikt zullen worden door de gemeente omdat zij in geen enkel bestand voorkomen, maar wel een inkomen hebben onder de 120% van toepasselijke bijstandsnorm. Dit kunnen werkende mensen zijn met een laag inkomen, mensen met nog onbekende schulden en ook inwoners met alleen AOW. Deze laatste groep zal gezien de leeftijd lang niet altijd toegang hebben tot allerlei voorzieningen en digitale mogelijkheden.

Wij lazen uw bericht in de Rijn en Veluwe van 20 april 2022. Mede op grond van dit bericht willen wij u het volgende adviseren:

 • Voer een uitgebreide “spetterende” publiciteitscampagne over de energietoeslag. De adviesraad denkt daarbij aan de volgende middelen: 
  • Zet uw informatie groot met opvallende kleuren voorop de Rijn en Veluwe en herhaal deze in flyers of affiches bij zorgverleners en in winkels.
  • Als u geen bedragen kunt noemen zou u de groepen kunnen omschrijven om wie het gaat. Mogelijk kunnen daarbij wel voorbeeldsituaties met voorbeeldbedragen genoemd worden.
  • Probeer via een directe mailing de AOW-gerechtigden in de gemeente te bereiken. 
  • Voorzie alle hulp- en zorgverleners in de gemeente van de juiste informatie.
  • Noem een telefoonnummer, en niet meteen de schuldhulpverlening, zoals in het stuk in de Rijn en Veluwe krant. Dat werkt stigmatiserend.

Graag vernemen wij van u welke middelen u inzet om alle inwoners die voor de energietoeslag in aanmerking komen te bereiken.

Met vriendelijke groet,

de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Renkum