Vergaderingen 2018

De Adviesraad Participatiewet vergadert iedere maand. De vergaderingen zijn openbaar. U kunt de vergaderingen bijwonen en gebruik maken van het inspreekrecht. De agenda en stukken van de vergadering liggen ter inzage in het gemeentehuis. De vergaderingen kondigen wij aan in het weekblad Rijn en Veluwe. De vergaderingen beginnen om 14.00 uur in het gemeentehuis in Oosterbeek.