Vergaderingen 2017

De Adviesraad Participatiewet vergadert iedere maand. De vergaderingen zijn openbaar. U kunt de vergaderingen bijwonen en gebruik maken van het inspreekrecht. De agenda en stukken van de vergadering liggen ter inzage in het gemeentehuis. De vergaderingen kondigen wij aan in Hoog en Laag. De vergaderingen beginnen om 14.00 uur in het gemeentehuis in Oosterbeek.