Leden Adviesraad Participatiewet

De Adviesraad Participatiewet is een onafhankelijke raad. De leden worden door de gemeente benoemd. De raad bestaat uit mensen die zelf een uitkering hebben en mensen die een belangengroepering vertegenwoordigen.

De leden op persoonlijke titel:

  • de heer F. van Kerkhof (waarnemend voorzitter)
  • mevrouw R. Leurink
  • de heer J. Strube

Vanuit maatschappelijke organisaties::

  • vanuit de ANBO: mevrouw M.C. Schippers (secretaris/penningmeester)
  • vanuit Stichting Vrijwillige Hulpdienst voor Elkaar: de heer H.A.W. Cornelissen
  • vanuit FNV Lokaal netwerk Gelderse Vallei de heer A. Heeres

Uitgelicht