Adviesraad Participatiewet

De Adviesraad Participatiewet geeft advies aan het college van burgemeester en wethouders over het beleid en de uitvoering rondom gemeentelijke (bijstands)uitkeringen, de bijzondere bijstand en minimabeleid.

Het doel is om bij te dragen aan een betere informatie, dienstverlening en ondersteuning van de inwoners die met deze zaken te maken hebben. De adviesraad bestaat personen die zelf een uitkering ontvangen en personen die op een andere wijze bij deze onderwerpen betrokken zijn.