Beleidsnotitie Bed and Breakfast 2010

De gemeente stelt zich in principe welwillend op ten aanzien van verzoeken tot het starten van een Bed and Breakfast. In de beleidsnotitie staat wanneer de gemeente bereid is om ontheffing te verlenen en welke voorwaarden hiervoor gelden.

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

Download ‘Beleidsnotitie Bed and Breakfast 2010’, pdf, 95kB