Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden

De gemeente heeft beleidsregels over de vraag wanneer wij meewerken aan een afwijking van het bestemmingsplan.

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

Download ‘Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden’, pdf, 6MB