Planning herinrichting Weverstraat

Alle bestratings- en inrichtingswerkzaamheden worden van maart tot en met augustus 2018 uitgevoerd.

Deze planning is anders dan dat wij eerder hebben gecommuniceerd. De lange levertijden van in te kopen materialen, zoals straatbakstenen, trottoirbanden, riolering en kolken/putten zijn de reden van de gewijzigde planning. De werkzaamheden worden nog wel gefaseerd uitgevoerd, dus in elkaar opeenvolgende blokken.

Voorbereiding in 2017

De maanden oktober en november van 2017 reserveren wij voor het uitvoeren van infiltratiewerkzaamheden, zoals het doen van de diepteboringen. Rond woensdag 12 juli wordt een proefopstelling aangebracht voor het testen van de diepte Infiltratievoorziening. De werkzaamheden zijn op de parkeerplaats bij de Vredebergkerk aan de Van Toulon van der Koogweg 3 in Oosterbeek. Deze is tijdelijk afgesloten voor auto's. In de dagen daarna wordt een regenbui gesimuleerd, door een flink aantal m3 aan water in de voorziening te gieten.

Wateroverlast voorkomen

Wij vernieuwen de hemelwaterafvoer in de Weverstraat in Oosterbeek om wateroverlast die ontstaat bij hevige regenbuien te voorkomen. Daarnaast richten wij de straat opnieuw in om zo de uitstraling als winkelgebied te bevorderen en daarmee het ondernemersklimaat een economische impuls te geven.