Rioolvervanging Reijmerweg en omgeving

In de Reijmerweg (39 t/m 105 en 44 t/m 92), Hogenkampseweg (1 t/m 39A en 10 t/m 3, excl. 30 en 32), Meester van Damweg (32 t/m 70), St. Josephweg (1 t/m 27 en 2 t/m 24) en Pastoor Woltersweg (13 t/m 31 en 12 t/m 30) worden de riolen vervangen. De Simon de Vliegerstraat (1 t/m 23) en Goudsbloemstraat (1 en 3) worden aangesloten op het bestaande riool.

Ook wordt het wegdek opnieuw bestraat met klinkers en worden de trottoirs vernieuwd. De werkzaamheden volgen elkaar in logische volgorde op zodat u hier zo min mogelijk overlast van heeft.

Planning

In januari 2018 is Dusseldorp Infra Sloop en Milieutechniek gestart met de riolerings- en bestratingswerkzaamheden.

Fase 6 Hogenkampseweg

Om te voorkomen dat de weg is opgebroken tijdens de bouwvak werken we in fases in de Hogenkampseweg. We hebben een deel opgebroken aan de zijde van de Reijmerweg (fase 6A). Op woensdag 4 juli 2018 breken we de kruising Hogenkampseweg – Meester van Damweg op (fase 6B).

Bereikbaarheid

Alle woningen blijven altijd te voet bereikbaar. Uw auto kunt u parkeren buiten het werkvak. Wilt u rekening houden met het parkeren zodat de doorgang voor onze machines niet wordt geblokkeerd?

Rioolaansluitingen

We gaan het riool tot aan de erfgrens van uw woning vervangen, waarbij we een ontstoppingsput gaan plaatsen op de erfgrens. Uiteraard brengen we het straatwerk of de tuin op uw terrein in de oorspronkelijke staat terug.

Informatie over de uitvoering

Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek voeren de werkzaamheden uit. Aanwonenden krijgen bericht over de exacte start van de werkzaamheden en de overige planning van de rioolvervanging en het aanbrengen van de nieuwe bestrating. U kunt de werkzaamheden volgen via de Facebookpagina Rioolvervanging Reijmerweg.

Documenten