Verkeersbesluiten

De ontwerp verkeersbesluiten die nu ter inzage liggen vindt u hieronder. Tijdens de genoemde inzage termijn kunt u, bij voorkeur schriftelijk, uw zienswijze kenbaar maken aan het college.