Wolfhezerweg

De Wolfhezerweg wordt heringericht. De bebouwde kom grens bij Het Schild verleggen wij. Daarna richten wij de hele weg opnieuw in zodat de weg past binnen een 30 km/uur zone.

Zowel het noordelijke als het zuidelijke deel pakken wij aan. Het gedeelte rondom de spoorwegovergang, tussen Duitsekampweg en ingang Pro Persona, wordt nog niet gewijzigd. Dit gedeelte is onderdeel van het project ‘Onderdoorgang spoorweg Wolfheze'. Pas na realisatie van de onderdoorgang passen wij dit deel aan.

Planning werkzaamheden Wolfhezerweg noord

De hele Wolfhezerweg wordt ingericht als 30-km weg: de weg wordt versmald, fietsers rijden op de rijbaan. Het asfalt wordt vervangen door klinkers. Aannemersbedrijf Van Kessel uit Buren voert het werk uit. Het zuidelijke deel is in het najaar van 2020 aangepakt. Maandag 22 februari 2021 zijn we gestart met de werkzaamheden aan de Wolfhezerweg noord.

Het gaat om het noordelijke deel van de Wolfhezerweg tussen de Sara Mansveltweg en de bebouwde kom grens richting de A12. Deze werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de weg, rioolwerkzaamheden, het verwijderen van bomen en groen. Dit duurt ongeveer 2 maanden.

Ook aan de zuidzijde van de Wolfhezerweg zijn we nog aan het werk. Dit duurt door het koude weer van de afgelopen periode naar verwachting nog 2 weken.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is het centrum van Wolfheze niet bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer via de noordzijde, dus vanuit de richting A12/N224 (Amsterdamseweg). Omleidingen worden met borden aangegeven. Voetgangers hebben beperkt doorgang via Camping Lindenhof. Fietsers worden ook omgeleid over Camping Lindenhof en de Sara Mansveltweg. Bestemmingsverkeer naar Het Hazeleger, Camping Lindenhof en Woonzorgcentrum Het Schild is alleen mogelijk via de N224 (Amsterdamseweg). 

Let op! We zijn ook nog op de Wolfhezerweg tussen de Wildforsterlaan en de Heelsumseweg aan het werk, het verkeer kan via de Heelsumsweg of de Balijeweg rijden. De Wolfhezerweg blijft altijd bereikbaar voor nood- en hulpdiensten.

Actuele informatie over de werkzaamheden

De aannemer Gebr. Van Kessel heeft een bouwapp waarin ook het project Wolfhezerweg is opgenomen. De informatie in de app over de Wolfhezerweg wordt bijgewerkt als er wijzigingen zijn. De Gebr. van Kessel App kunt u downloaden via de App Store voor iOS en de Play Store voor Android).

Nieuwe inrichting Wolfhezerweg

Wolfhezerweg zuid van bebouwde kombord tot het dorpsplein

 • De voetpaden worden vernieuwd.
 • De rijbaan wordt versmald en voorzien van klinkerverharding.
 • De kruispunten worden verhoogd aangelegd.
 • De afwatering wordt verbeterd: het regenwater wordt apart opgevangen in kolken en kan wegzakken in de bodem.
 • Alle inritten worden opnieuw gestraat en op de juiste hoogte aangesloten.
 • De verlichting is al vernieuwd.

De nieuwe inrichting van Wolfhezerweg zuid kunt u zien op een tekening (pdf, 2 MB) 

Wolfhezerweg noord vanaf Duitsekampweg tot bebouwde komgrens

 • De provinciale weg wordt versmald en opnieuw geasfalteerd.
 • Aan weerszijden wordt een vrijliggend fietspad aangelegd. Hiervoor moeten bomen worden verwijderd.
 • Het bebouwde kombord wordt verplaatst tot ongeveer halverwege het perceel Wolfhezerweg 105.
 • Bij de bebouwde kom wordt de rijbaan gescheiden door een middengeleider zodat de auto’s hun snelheid terugbrengen naar 30 km/u.
 • Binnen de bebouwde kom wordt aan beide zijden een voetpad aangelegd. Tussen voetpad en rijweg aan de zijde van Het Schild worden nieuwe bomen aangeplant.
 • Voor Het Schild komt een voetgangersoversteekplaats.

De nieuwe inrichting van Wolfhezerweg noord kunt u zien op een tekening (pdf, 3 MB)

Het weggedeelte tussen de Duitsekampweg en de spoorwegovergang wordt op een later tijdstip aangepakt. Dit hangt samen met de mogelijke realisatie van een onderdoorgang onder het spoor door.

Vragen?

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact met ons op via (026) 33 48 111 of stuur een bericht naar e-mail m.barwasser@renkum.nl.