Wolfhezerweg

De Wolfhezerweg is opnieuw ingericht. De werkzaamheden zijn klaar en de weg is weer open.

De Wolfhezerweg is nu ingericht zodat de weg past binnen een 30 km/uur zone. 

Wat moet nog gebeuren?

Op verschillende plaatsen aan de Wolfhezerweg noordzijde staat nog tijdelijke bebording. Binnenkort plaatsen we hier ook de definitieve borden. De aannemer is nog niet helemaal klaar. De komende periode worden voert de aannemer nog enkele aanvullende werkzaamheden uit. Daarna zit hun werk er op. In het najaar van 2021 planten wij aan de noordzijde de bomen en struiken. 

Vragen?

Heeft u vragen over dit project? Bel ons op (026) 33 48 111 of stuur een bericht naar e-mail m.barwasser@renkum.nl.