Wolfhezerweg

In 2018 gaan wij aan de Wolfhezerweg (N783) werken. Binnen de bebouwde kom van Wolfheze gaan wij de Wolfhezerweg veilig inrichten zodat de weg past binnen een 30 km/uur zone.

Inloopbijeenkomst

Op donderdag 14 september 2017 organiseerden wij in dorpshuis De Burcht een inloopbijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst hebben wij de werkzaamheden toegelicht en zijn de uitkomsten van de enquête (pdf, 46 kB) over de Wolfhezerweg bekend gemaakt.

Afstemmen

Daarnaast gaan wij de komende maanden in gesprek met belanghebbenden zoals Dorpsbelang Wolfheze, wijkagent Lucy Mons, een verkeerskundige van de politie, ‘Het Schild’, basisschool Prinses Beatrix, provincie Gelderland en ProRail om de plannen zo vroeg mogelijk in het proces af te stemmen.

Vooronderzoeken

Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden voor de nieuwe inrichting wordt eerst een ontwerp gemaakt. Bij de start van de ontwerpfase doen wij onder andere grondboringen, inspecteren wij de bomen en verrichten wij metingen aan de rijbaan. Mogelijk wordt tijdens deze vooronderzoeken de weg deels afgezet zodat veilig gewerkt kan worden. Het verkeer kan altijd doorrijden.

Planning

De ontwerpfase duurt circa 1 jaar. Aan het eind van deze fase moet er een vastgesteld ontwerp zijn. Na de keuze van een aannemer gaan de werkzaamheden van start. De startdatum is op dit moment nog niet bekend, maar zal niet voor juli 2018 zijn.