Wolfhezerweg

De Wolfhezerweg wordt heringericht. De bebouwde kom grens bij Het Schild verleggen wij. Daarna richten wij de hele weg opnieuw in zodat de weg past binnen een 30 km/uur zone.

Zowel het noordelijke als het zuidelijke deel pakken wij aan. Het gedeelte rondom de spoorwegovergang, tussen Duitsekampweg en ingang Pro Persona, wordt nog niet gewijzigd. Dit gedeelte is onderdeel van het project ‘Onderdoorgang spoorweg Wolfheze'. Pas na realisatie van de onderdoorgang passen wij dit deel aan.

Planning werkzaamheden

De hele Wolfhezerweg wordt ingericht als 30-km weg: de weg wordt versmald, fietsers rijden op de rijbaan. Het asfalt wordt vervangen door klinkers. Aannemersbedrijf Van Kessel uit Buren gaat het werk uitvoeren.

Wolfhezerweg zuid

19 oktober 2020 zijn we gestart met de werkzaamheden ten zuiden van de spoorwegovergang. Hier zijn we ongeveer 16 weken aan het werk.

Wolfheze blijft vanaf 2 november 2020 tot en met begin maart 2021 alleen bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Fietsers kunnen wel over de weg. Op de plek van het werkvak moeten fietsers afstappen. Direct aanwonenden en de bedrijven aan de Wolfhezerweg blijven gewoon bereikbaar.

Omleidingsroute Wolfhezerweg nov 2020 - jan 2021

Wolfhezerweg noord

Begin maart 2021 starten wij met de uitvoering van werkzaamheden aan de Wolfhezerweg noord. Deze werkzaamheden duren ongeveer 8 weken. Tijdens de werkzaamheden is het niet mogelijk om Wolfheze vanaf de noordzijde te bereiken. 

Actuele informatie over de werkzaamheden

De aannemer Gebr. Van Kessel heeft een bouwapp waarin ook het project Wolfhezerweg is opgenomen. De informatie in de app over de Wolfhezerweg wordt bijgewerkt als er wijzigingen zijn. De Gebr. van Kessel App kunt u downloaden via de App Store voor iOS en de Play Store voor Android).

Nieuwe inrichting Wolfhezerweg

Wolfhezerweg zuid van bebouwde kombord tot het dorpsplein

 • De voetpaden worden vernieuwd.
 • De rijbaan wordt versmald en voorzien van klinkerverharding.
 • De kruispunten worden verhoogd aangelegd.
 • De afwatering wordt verbeterd: het regenwater wordt apart opgevangen in kolken en kan wegzakken in de bodem.
 • Alle inritten worden opnieuw gestraat en op de juiste hoogte aangesloten.
 • De verlichting is al vernieuwd.

De nieuwe inrichting van Wolfhezerweg zuid kunt u zien op een tekening (pdf, 2 MB) 

Wolfhezerweg noord vanaf Duitsekampweg tot bebouwde komgrens

 • De provinciale weg wordt versmald en opnieuw geasfalteerd.
 • Aan weerszijden wordt een vrijliggend fietspad aangelegd. Hiervoor moeten bomen worden verwijderd.
 • Het bebouwde kombord wordt verplaatst tot ongeveer halverwege het perceel Wolfhezerweg 105.
 • Bij de bebouwde kom wordt de rijbaan gescheiden door een middengeleider zodat de auto’s hun snelheid terugbrengen naar 30 km/u.
 • Binnen de bebouwde kom wordt aan beide zijden een voetpad aangelegd. Tussen voetpad en rijweg aan de zijde van Het Schild worden nieuwe bomen aangeplant.
 • Voor Het Schild komt een voetgangersoversteekplaats.

De nieuwe inrichting van Wolfhezerweg noord kunt u zien op een tekening (pdf, 3 MB)

Het weggedeelte tussen de Duitsekampweg en de spoorwegovergang wordt op een later tijdstip aangepakt. Dit hangt samen met de mogelijke realisatie van een onderdoorgang onder het spoor door.

Vragen?

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact met ons op via (026) 33 48 111 of stuur een bericht naar e-mail m.barwasser@renkum.nl.