Wolfhezerweg

De Wolfhezerweg wordt heringericht. De bebouwde kom grens bij Het Schild verleggen wij. Daarna richten wij de hele weg opnieuw in zodat de weg past binnen een 30 km/uur zone.

Zowel het noordelijke als het zuidelijke deel pakken wij aan. Het gedeelte rondom de spoorwegovergang, tussen Duitsekampweg en ingang Pro Persona, wordt nog niet gewijzigd. Dit gedeelte is onderdeel van het project ‘Onderdoorgang spoorweg Wolfheze'. Pas na realisatie van de onderdoorgang passen wij dit deel aan.

Ontwerp

Tijdens de inwonersbijeenkomst op 6 juni 2018 hebben wij het voorlopige ontwerp toegelicht. De reacties die hier op zijn binnen gekomen, verwerken wij als het mogelijk is in het ontwerp.

Ook worden er nog verschillende voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zoals onderzoek naar Flora en Fauna en bodemonderzoek. In deze periode stemmen wij ook af met de beheerders van de ondergrondse kabels en leidingen, met de Provincie en met andere belanghebbenden.

Planning

Op dit moment (mei 2019) zijn we bezig met de laatste aanpassingen van de technische uitwerking van het ontwerp. Als wij hier mee klaar zijn, start de aanbestedingsprocedure. Voor de zomer van 2019 is bekend wie het werk gaat uitvoeren.

Nadat het werk is gegund, stelt de aannemer zijn uitvoeringsplanning op en wordt duidelijk wanneer de uitvoering start. Naar verwachting is dit in het najaar van 2019.

Vragen?

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact met ons op via (026) 33 48 111 of stuur een bericht naar e-mail m.barwasser@renkum.nl.