Wolfhezerweg

De Wolfhezerweg wordt heringericht. De bebouwde kom grens bij Het Schild verleggen wij. Daarna richten wij de hele weg opnieuw in zodat de weg past binnen een 30 km/uur zone.

Zowel het noordelijke als het zuidelijke deel pakken wij aan. Het gedeelte rondom de spoorwegovergang, tussen Duitsekampweg en ingang Pro Persona, wordt nog niet gewijzigd. Dit gedeelte is onderdeel van het project ‘Onderdoorgang spoorweg Wolfheze'. Pas na realisatie van de onderdoorgang passen wij dit deel aan.

Voortgang

Onlangs is bekend geworden wie het werk mag gaan uitvoeren. Dit is aannemersbedrijf Van Kessel uit Buren. 

Planning

De aannemer stelt na opdrachtverlening een uitvoeringsplanning op. Dan wordt duidelijk wanneer de uitvoering daadwerkelijk start. De start is onder andere afhankelijk van de levering van de materialen zoals klinkers en opsluitbanden. Als hierover meer bekend is, stellen we u hiervan op de hoogte. De uitvoering van de werkzaamheden zal ruim een half jaar duren tot ongeveer mei 2021. 

Vragen?

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact met ons op via (026) 33 48 111 of stuur een bericht naar e-mail m.barwasser@renkum.nl.