Wolfhezerweg

De Wolfhezerweg wordt heringericht. De bebouwde kom grens bij Het Schild verleggen wij. Daarna richten wij de hele weg opnieuw in zodat de weg past binnen een 30 km/uur zone.

Zowel het noordelijke als het zuidelijke deel pakken wij aan. Het gedeelte rondom de spoorwegovergang, tussen Duitsekampweg en ingang Pro Persona, wordt nog niet gewijzigd. Dit gedeelte is onderdeel van het project ‘Onderdoorgang spoorweg Wolfheze'. Pas na realisatie van de onderdoorgang passen wij dit deel aan.

Ontwerp

Tijdens de inwonersbijeenkomst op 6 juni 2018 hebben wij het voorlopige ontwerp toegelicht. De reacties die hier op zijn binnen gekomen, verwerken wij als het mogelijk is in het ontwerp.

Ook worden er nog verschillende voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zoals onderzoek naar Flora en Fauna en bodemonderzoek. In deze periode stemmen wij ook af met de beheerders van de ondergrondse kabels en leidingen, met de Provincie en met andere belanghebbenden.

Planning

Op dit moment (najaar 2018) zijn wij bezig met de voorbereiding van de werkzaamheden. Aan het eind van deze fase, begin 2019, is bekend wie het werk gaat uitvoeren. De startdatum voor de uitvoering is nog niet bekend. Als dit het geval is, informeren wij de inwoners en andere belanghebbenden.  

Vragen?

Heeft u vragen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met M. (Mariëlle) Barwasser, projectleider van de gemeente Renkum op telefoon (026) 33 48 111 of stuur een bericht naar e-mail m.barwasser@renkum.nl.