Wateroverlast Weverstraat

In de Weverstraat in Oosterbeek ontstaat na een extreme regenbui wateroverlast. Wij werken samen met de werkgroep Weverstraat hard aan een herinrichting van de Weverstraat. Doel van deze herinrichting is het in de toekomst voorkomen van wateroverlast in kelders en woningen in de Weverstraat. Daarnaast richten wij de straat opnieuw in om zo de uitstraling als winkelgebied te bevorderen en daarmee het ondernemersklimaat een economische impuls te geven.

Stand van zaken

Aangepaste planning uitvoering herinrichting Weverstraat

De planning voor de uitvoering van de herinrichting van de Weverstraat is aangepast. In de nieuwe planning worden alle bestratings- en inrichtingswerkzaamheden volgend jaar in 1 periode uitgevoerd: van maart tot en met augustus 2018. De lange levertijden van in te kopen materialen, zoals straatbakstenen, trottoirbanden, riolering en kolken/putten zijn de reden van de gewijzigde planning. De werkzaamheden worden nog wel gefaseerd uitgevoerd, dus in elkaar opeenvolgende blokken.

Voorbereiding in 2017

In 2017 wordt het Definitief Ontwerp (DO) technisch uitgewerkt naar een UitvoeringsOntwerp (UO). Ook vindt de aanbesteding van de werkzaamheden plaats. De maanden oktober en november van 2017 reserveren wij voor diepteboringenwerkzaamheden voor de diepte-infriltratie. De resultaten van een eerste proefopstelling voor het testen van de diepte-infiltratievoorziening op de parkeerplaats bij de Vredebergkerk aan de Van Toulon van der Koogweg 3 in Oosterbeek waren hoopgevend.

Definitief Ontwerp (DO), voorontwerp en presentatie informatiebijeenkomst

Het Definitief Ontwerp (DO) aanpak wateroverlast en herinrichting is klaar. Tijdens een inloopavond op 6 april 2017 is het DO gepresenteerd aan bewoners/ondernemers en andere belangstellenden. In het DO zijn de volgende oplossingen tegen wateroverlast verwerkt:

  • de aanleg van meerdere diepe infiltratievoorzieningen in de Weverstraat waarmee het regenwater opgevangen en diep de bodem in wordt gevoerd;
  • het aanpassen van het straatwerk waardoor het regenwater in de gewenste richting wordt gestuurd (namelijk richting de infiltratie-locaties);
  • is de maximale opvangcapaciteit bereikt, dan stroomt het regenwater via de straat naar een verderop gelegen vijver in het Zweiersdal.

Deze oplossingen zijn onder andere gebasseerd op uitkomsten van een enquête (pdf, 2,5 MB) die in 2014 onder inwoners en ondernemers is gehouden. In het VO en DO heeft de werkgroep ook meegedacht over aspecten die van invloed zijn op de inrichting en uitstraling van de Weverstraat. Denk hierbij aan bestrating, groen en straatmeubilair.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Weverstraat Aanpak wateroverlast en herinrichting - maart 2017 (pdf, 2 MB)

Facebookpagina

Op de hoogte blijven van de meest actuele ontwikkelingen? Like dan de Facebookpagina voor dit project: https://www.facebook.com/wateroverlastweverstraat.