Stand van zaken

In 2019 zijn ontwerpuitgangspunten vastgesteld. De ontwerpuitgangspunten zijn omgezet in een voorlopig ontwerp. Op een aantal onderdelen wordt dit voorlopig ontwerp verder uitgewerkt in de 1e helft van 2020.

Wij werken hiervoor samen met de provincie Gelderland en Prorail.

De voorbereidingsfase duurt 2 tot 3 jaar. In deze periode worden alle noodzakelijke onderzoeken uitgevoerd zoals onder andere bodemonderzoek, archeologie, milieu en geohydrologisch onderzoek. Ook wordt in de voorbereidingsfase alle voorbereidingen getroffen om alle kabels en leidingen te verleggen die in de Wolfhezerweg liggen onder het spoor door.