Presentatie spooronderdoorgang 15 december 2021

Woensdagavond 15 december 2021 was er een online informatiebijeenkomst voor inwoners van Wolfheze. Tijdens deze bijeenkomst werd er een presentatie gegeven over de huidige stand van zaken, de planning en werd er een toelichting gegeven op het ontwerp dat er nu ligt.

Belangrijkste informatie uit de presentatie van 15 december 2021

Spooronderdoorgang: van eerste ideeën tot nu

 • 2018 haalbaarheidsstudie
 • 2019 voorlopig ontwerp met 3 sporen
 • 2020 variantenstudie
 • 2021 van 3 naar 2 sporen

 Wat willen we bereiken?

 • Vergroten van de leefbaarheid, bereikbaarheid en doorstroming, overweg vervangen door een onderdoorgang.
 • Verbeteren van de toegankelijkheid van het station/de perrons voor minder validen met liften, hellingbanen en perrons op de juiste hoogte.
 • Van 3 naar 2 sporen, waardoor wissels weg kunnen: minder onderhoud, storingen en geluid en betere doorstroming trein.
 • Compact en kwalitatief station met goede aansluitingen op de stationsomgeving voor zowel de treinreizigers als de omwonenden.

 Wat gaan we doen in 2022? 

 • Vaststellen ontwerp op hoofdlijnen: februari 2022
 • Bestemmingsplan ter inzage: eind januari 2022 (6 weken) 
 • Opstellen beeldkwaliteitsplan: februari tot augustus 2022
 • Uitwerken deelontwerpen: maart tot september 2022
 • Vaststellen bestemmingsplan: mei/juni 2022
 • Opstellen eisen en contract aannemer: oktober tot december 2022
 • Voorbereiden verleggen kabels en leidingen: heel 2022

 Betrekken omgeving bij inrichting openbare ruimte

 • Ophalen input bij omgeving: maart 2022
 • Uitwerken tot concept beeldkwaliteitsplan: april en mei 2022
 • Terugkoppeling resultaat aan omgeving: juni 2022
 • Vaststellen definitief beeldkwaliteitsplan: augustus 2022

 Vervolgtraject

2023

 • Uitvoeringsbesluit 
 • Verleggen kabels en leidingen derden 
 • Aanbesteding voor selecteren aannemer

2024 en 2025

 • Uitvoering

Eind 2025

 • Beoogde opening tunnel

Op de hoogte blijven 

Vragen?