Rioolvervanging Reijmerweg en omgeving

In de Reijmerweg (39 t/m 105 en 44 t/m 92), Hogenkampseweg (1 t/m 39A en 10 t/m 3, excl. 30 en 32), Meester van Damweg (32 t/m 70), St. Josephweg (1 t/m 27 en 2 t/m 24) en Pastoor Woltersweg (13 t/m 31 en 12 t/m 30) worden de riolen vervangen. De Simon de Vliegerstraat (1 t/m 23) en Goudsbloemstraat (1 en 3) worden aangesloten op het bestaande riool.

Ook wordt het wegdek opnieuw bestraat met klinkers en worden de trottoirs vernieuwd. De werkzaamheden volgen elkaar in logische volgorde op zodat u hier zo min mogelijk overlast van heeft.

Planning

In januari 2018 is Dusseldorp Infra Sloop en Milieutechniek gestart met de riolerings- en bestratingswerkzaamheden.

Fase 7 Meester van Damweg

Op donderdag 13 september 2018 zijn we gestart met de Meester van Damweg. Tussen 13 september 2018 en vrijdag 5 oktober 2018 breken we de weg op tussen de Josephweg en de zijstraat tegenover het appartementengebouw (fase 7a). Als de zijstraat aan de zijde MFC Doelum weer bereikbaar is breken we het deel tussen de zijstraat en de Hogenkampseweg op (fase 7b). Dat zal ongeveer tussen 1 oktober 2018 en 22 okober 2018 zijn. De werkzaamheden duren ongeveer 6 weken.

Bereikbaarheid

Alle woningen blijven altijd te voet bereikbaar. Uw auto kunt u parkeren buiten het werkvak. Wilt u rekening houden met het parkeren zodat de doorgang voor onze machines niet wordt geblokkeerd?

Rioolaansluitingen

We gaan het riool tot aan de erfgrens van uw woning vervangen, waarbij we een ontstoppingsput gaan plaatsen op de erfgrens. Uiteraard brengen we het straatwerk of de tuin op uw terrein in de oorspronkelijke staat terug.

Informatie over de uitvoering

Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek voeren de werkzaamheden uit. Aanwonenden krijgen bericht over de exacte start van de werkzaamheden en de overige planning van de rioolvervanging en het aanbrengen van de nieuwe bestrating. U kunt de werkzaamheden volgen via de Facebookpagina Rioolvervanging Reijmerweg.

Documenten