Rioolvervanging Keijenbergseweg

Het riool in de Keijenbergseweg tussen de Waterweg en de Nieuwe Keijenbergseweg in Renkum is slecht.

We gaan het riool met alle huisaansluitingen tot aan de erfgrens vervangen en combineren met het vervangen van het asfalt op de rijbaan voor straatstenen en het vernieuwen van het voetpad.

Ontwerp

Na de inwonersbijeenkomst in april 2018 hebben wij in de straat een enquête gehouden over werkzaamheden die gaan komen. Aan de hand van de uitkomsten van de enquête en de binnengekomen reacties is het ontwerp aangepast. Verschillende inwoners zijn hier bij betrokken. In oktober 2018 lichten wij het nieuwe ontwerp toe aan alle bewoners van de Keijenbergseweg. De bewoners ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Planning

Nadat het ontwerp is vastgesteld gaan we verder met de voorbereiding van het project en kiezen wij een aannemer die het werk gaat uitvoeren. De exacte startdatum en de duur van de werkzaamheden is nu nog niet bekend. Als hierover meer bekend over, laten wij dit weten

Vragen?

Heeft u vragen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met M. (Mariëlle) Barwasser, projectleider van de gemeente Renkum op telefoon (026) 33 48 111 of stuur een bericht naar e-mail m.barwasser@renkum.nl.