Rioolvervanging Keijenbergseweg

Het riool in de Keijenbergseweg tussen de Waterweg en de Nieuwe Keijenbergseweg in Renkum is slecht.

We gaan het riool met alle huisaansluitingen tot aan de erfgrens vervangen en combineren met het vervangen van het asfalt op de rijbaan voor straatstenen en het vernieuwen van het voetpad.

Ontwerp

Na de inwonersbijeenkomst in april 2018 is door en onder de bewoners een enquête gehouden over de op handen zijnde reconstructie werkzaamheden. Aan de hand van de uitkomsten van deze enquête en de binnengekomen reacties is het ontwerp aangepast is in overleg met een vertegenwoordiging van de bewoners. Op 8 november 2018 is tijdens een inwonersbijeenkomst het definitieve ontwerp vastgesteld.

Planning werkzaamheden

Keijenbergseweg24 juni 2019 is Gebra Infra b.v. gestart met het vervangen van het riool in de Keijenbergseweg. Voor de zomervakantie 2019 wordt het weggedeelte Waterweg tot Molenbeekstraat heringericht. Dit duurt ongeveer 5 weken. Tussen 22 juli en 19 augustus 2019 ligt het werk stil. Vanaf 19 augustus 2019, wordt het werk weer hervat. Deze uitvoering loopt door tot begin oktober 2019.

Vragen?

Voordat de werkzaamheden starten informeren wij de inwoners die in het gebied wonen. Heeft u vragen over dit project? Dan kunt u contact met ons opnemen via (026) 33 48 111 of stuur een bericht naar e-mail m.barwasser@renkum.nl.