Renkum centrum

Wij gaan verder met het ‘gebiedsontwikkelingsplan centrum Renkum 2014’ om Renkum aangenamer en aantrekkelijker te maken.

De basis is het Schetsplan Renkum Centrum dat in 2014 is gemaakt. De gemeente heeft € 250.000 om het vervolg voor te bereiden en uit te voeren. Hiervan is ongeveer € 200.000 voor de uitvoering beschikbaar.

Toelichting ontwerp

Om het ontwerp te maken, organiseerden wij 2 bijeenkomsten voor inwoners, ondernemers en eigenaren. De belangrijkste punten heeft het bureau Poelman Reesink in een basisplan uitgewerkt en geraamd. Dit is vooral gericht op de Van Riesenstraat en alle toegangen en stegen naar de Dorpsstraat. Veel van de overige wensen zijn als opties uitgewerkt en geraamd. Alle aanwezigen hebben hun top 3 van de opties aangegeven. Daaruit is een prioriteitenlijst ontstaan.

Het ontwerp is verder uitgewerkt in Ontwerp Vervolg Aanpak Renkum centrum april 2018 (pdf, 6,2 MB). Dit plan hebben wij toegelicht tijdens een rondwandeling op woensdag 25 april 2018.

Planning

De planning is het werk voor de zomervakantie 2018 uit te voeren. De verlichting wordt in het najaar 2018 aangelegd.

Vragen?

Heeft u vragen over dit project? Dan kunt u contact op met ons Servicepunt op (026) 33 48 111 of stuur een e-mail naar info@renkum.nl.

Verslagen, presentaties en andere documenten