Wat staat er in de RES?

In de Regionale EnergieStrategie (RES) komt te staan hoe de regio zoveel mogelijk energie kan besparen.

En hoe (en waar) we energie kunnen halen uit duurzame, hernieuwbare energiebronnen. Bijvoorbeeld waar windmolens en velden met zonnepanelen kunnen komen. Ook onderzoeken we hoe we duurzame warmte naar de woonwijken kunnen brengen. De regio maakt in de strategie een afweging tussen ruimtelijke kwaliteit, maatschappelijke acceptatie en betaalbaarheid. In de RES worden nog geen besluiten genomen. De komende tijd wordt de RES voor energieregio Arnhem Nijmegen verder uitgewerkt.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de RES? Bekijk de animatie Wat is de Regionale Energiestrategie of kijk op de website van het Nationaal Programma RES.

Schema Regionale Energiestrategie