Onderzoek via geurhinderapp

GGD Gelderland-Midden en Omgevingsdienst Regio Arnhem starten in Renkum en Heelsum een geuronderzoek. Dat onderzoek vindt onder meer plaats via een geurhinderapp.

600 inwoners van Renkum en Heelsum ontvangen in de week van 6 juli 2020 via de post een uitnodiging om deel te nemen aan de geurhinderapp. Deelnemers aan deze app krijgen tijdens de looptijd van het onderzoek een aantal keer per week een verzoek om de vragen in de app te beantwoorden. De resultaten van het onderzoek geven naar verwachting een helder beeld van hoe vaak, waar en wanneer inwoners geurhinder ervaren. Het onderzoek duurt tot uiterlijk januari 2021. Deze informatie wordt gekoppeld aan informatie over de windrichting, metingen in de leefomgeving en activiteiten in de fabriek. 

Ook als u geen brief heeft ontvangen, kunt u deelnemen. U kunt zich aanmelden voor deelname aan het onderzoek via www.ggdleefomgeving.nl. Op de website van de VGGM leest u meer informatie over het onderzoek.

Aanleiding voor het onderzoek

Provincie Gelderland en de gemeente Renkum hebben opdracht voor het onderzoek gegeven. De aanleiding is de geuroverlast die inwoners van gemeente Renkum ervaren door de activiteiten van papierfabriek Parenco. Het geuronderzoek omvat ook luchtmetingen door elektronische neuzen. Deze ‘neuzen’ worden in augustus 2020 in Renkum in gebruik genomen. Het doel van het onderzoek is om een objectief beeld te krijgen van de geurbelasting in Renkum en Heelsum. Dat inzicht kan leiden tot een verbetering van de aanpak van geurhinder. Parenco verricht in de onderzoeksperiode ook extra metingen. 

Vragen?

Heeft u vragen over het geuronderzoek? Stuur dan een e-mail naar vragenparenco@odra.nl.