Nieuws

Laatste nieuws rondom papierfabriek Parenco.

 • 14 april 2020 is er een nieuwsbericht gepubliceerd over 'Extra aandacht voor legionelle bij afvalwaterzuiveringsinstallaties'.
 • 12 maart 2020 heeft het college van burgemeester en wethouder een raadsbrief en een plan van aanpak (pdf, 470 kB) naar de gemeenteraad gestuurd.
 • 13 januari 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders een raadsbrief (pdf, 2 MB) naar de gemeenteraad gestuurd.
 • Op 9 december 2019 was er een vergadering van de Klankbordgroep. Op de website van Smurfit Kappa staat het verslag van deze vergadering.
 • Op 9 september 2019 was er een vergadering van de Klankbordgroep. Op de website van Smurfit Kappa staat het verslag van deze vergadering.
 • Op 10 maart 2019 heeft GemeenteBelangen vragen gesteld over oppompen grondwater en grondwaterpeil. Leer hier de raadsvragen en antwoorden van het college van burgemeester en wethouders (pdf, 224 kB)
 • Op 7 januari 2019 heeft Smurfit Kappa Parenco laten weten de geurhinder aan te gaan pakken. Lees hier het persbericht van Parenco en de reactie van de gemeente.
 • Op 3 december 2018 heeft het CDA hiervoor raadsvragen gesteld. Lees hier de raadsvragen en antwoorden van het college van burgemeester en wethouders (pdf, 262 kB).
 • Op 9 november 2018 heeft Smurfit Kappa Parenco een omgevingsvergunning (pdf, 2 MB) aangevraagd voor het plaatsen van een natronloogtank bij de waterzuivering.
 • Op 23 november 2018 bezochten gedeputeerde Bieze van provincie Gelderland en burgemeester Schaap van gemeente Renkum papierfabriek Parenco.
 • Medio september 2018 heeft KRO-NCRV programma ‘De Monitor’ uitgebreid aandacht besteed aan het dossier Parenco.
 • Op 26 september 2018 heeft de gemeenteraad van Renkum unaniem de motie ‘Vreemd’ aangenomen. In deze motie draagt de raad het college op zich zo actief mogelijk in te zetten voor het vinden van een oplossing voor de milieuhinder.
 • Op 12 september 2018 heeft een omwonende – de heer Arens -  een toelichting gegeven op zijn brief aan de raad. Tijdens deze commissievergadering zijn ook opnames gemaakt voor het tv programma 'De Monitor.
 • Op 3 juli 2018 vond een raadsontmoeting plaats. Tijdens deze ontmoeting is de overlast die omwonenden van Parenco ondervinden, besproken. Namens de Belangengroep Omwonenden Parenco – BOP - spraken Mariska Hulsewé en Hans Kriegsman. Raymond Jolink en Ruben van Haren voerden namens Parenco het woord.