Nieuws

Laatste nieuws rondom papierfabriek Parenco.

  • Op 23 november 2018 bezochten gedeputeerde Bieze van provincie Gelderland en burgemeester Schaap van gemeente Renkum papierfabriek Parenco.
  • Medio september 2018 heeft KRO-NCRV programma ‘De Monitor’ uitgebreid aandacht besteed aan het dossier Parenco.
  • Op 26 september 2018 heeft de gemeenteraad van Renkum unaniem de motie ‘Vreemd’ aangenomen. In deze motie draagt de raad het college op zich zo actief mogelijk in te zetten voor het vinden van een oplossing voor de milieuhinder.
  • Op 12 september 2018 heeft een omwonende – de heer Arens -  een toelichting gegeven op zijn brief aan de raad. Tijdens deze commissievergadering zijn ook opnames gemaakt voor het tv programma 'De Monitor.
  • Op 3 juli 2018 vond een raadsontmoeting plaats. Tijdens deze ontmoeting is de overlast die omwonenden van Parenco ondervinden, besproken. Namens de Belangengroep Omwonenden Parenco – BOP - spraken Mariska Hulsewé en Hans Kriegsman. Raymond Jolink en Ruben van Haren voerden namens Parenco het woord.