Melden van overlast

Ondervindt u klachten? Meldt u deze bij de provincie.

Als u overlast ervaart, dan kunt u dit melden bij het Provincieloket.

  • Dien de melding in bij het Provincieloket via het Milieuklachtensysteem S@men.
  • De melding gaat vervolgens naar ODRA.
  • U krijgt een automatische reactie per e-mail.
  • De melding wordt bij ODRA geregistreerd en toegewezen aan een toezichthouder.
  • Deze toezichthouder bepaalt op basis van de melding of er directe actie vereist is.

In geval van calamiteiten, belt u telefoonnummer (026) 359 99 99.

Aanvullend kunnen omwonenden bij directe overlast ook rechtstreeks met Parenco contact opnemen. Dit kan via telefoonnummer (0317) 36 19 11 (24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar). De dienstdoende ploegleider neemt de melding op zich en onderneemt - waar mogelijk - actie. De ploegleider zorgt ook voor terugkoppeling aan de melder.

Overzicht meldingen

Een overzicht van alle meldingen bij het Provincieloket staat in het Milieuklachtensysteem S@men.