Aardwarmte

Aardwarmte - ook wel: Geothermie - is een relatief nieuwe manier van energie winnen uit de bodem.

Aardwarmte is lokale, duurzame warmte die uit de ondergrond kan worden gewonnen voor het verwarmen van huizen, kassen en industrie.

We spreken van aardwarmte als de warmwaterbron zich op dieper dan 500 meter bevindt. De temperatuur loopt op met de diepte. Het van nature aanwezige warmte water wordt opgepompt, de warmte wordt eruit gehaald en het water wordt weer teruggepompt in dezelfde aardlaag en warmt daar weer op. In potentie een goed alternatief voor aardgas.

Dat geldt voor een grote energiegebruiker als Parenco die warmte van heel hoge temperatuur nodig heeft -150 graden, maar zeker ook voor omliggende wijken en dorpen. Die kunnen op hun beurt weer verwarmt worden met de restwarmte van de fabriek door een warmtenet.

In grote delen van Nederland weten we nog te weinig af van de aardlagen op grotere diepten om al kostbare (proef)boringen te kunnen doen of te investeren in een warmtenet. Zo ook in dit deel van Gelderland. Daarom start naar verwachting halverwege 2019 een onderzoek naar de opbouw van de ondergrond in dit gebied.