Verkeer

Via mfc3b4@renkum.nl krijgen wij vragen, opmerkingen en ideeën binnen over de realisatie van het Multifunctionele centrum. Hier delen wij graag met u wat wij op dit e-mailadres zoal binnenkrijgen over het onderwerp Verkeer. Aan het eind van de maand worden de binnengekomen vragen, opmerkingen en ideeën geactualiseerd en aangevuld.

Parkeerplaats als racebaan

Omwonenden geven aan dat de huidige parkeerplaats bij de Rijnkom ’s nachts gebruikt wordt als racebaan. Ook GroenLinks heeft hierover vragen gesteld. Kan de parkeerplaats zo ingericht worden, zodat hard rond rijden niet meer mogelijk is?

Reactie

In het ontwerpteam is gekeken hoe wij dit kunnen voorkomen. Er is besproken dat er op de plek van de 2 voetgangersaansluitingen een verhoogd plateau komt.

Fietspad

Wat gebeurt er met het fietspad achter het MFC? (Binnengekomen op 16 februari)

Reactie

Het fietspad dat vanaf de Meester van Damweg, schuin tegenover de Antoon Markusstraat, naar het huidige MFC gaat behoudt zijn functie. In de nieuwe plannen wordt de mogelijkheid geboden om ook vanaf die kant via de noordzijde van het MFC de scholen voor fietsverkeer te ontsluiten. De hoofdontsluiting voor fietsers in het plangebied is het westelijk van de scholen gelegen fietspad (van de Hogenkampseweg naar de Meester van Damweg).

Fietsenstalling tennisvereniging

Waar komt de fietsparkeervoorziening voor tennisvereniging Bakkershaag? (Binnengekomen op 30 januari 2015)

Reactie

Nabij de zuidelijke entree van het MFC, dus aan de zijde van de tennisbanen wordt een mogelijkheid tot fiets parkeren gerealiseerd.

Voertuigbewegingen scholen

Wat is het aantal voertuigbewegingen voor de nieuwbouw van de scholen? Is niet een te laag uitgangspunt genomen als we ervan uitgaan dat de kleinste kinderen 4x per dag gebracht en gehaald worden in plaats van 2x per dag waarvan een vast percentage per auto? (Binnengekomen op 30 januari 2015)

Reactie

Door het verkeerskundig bureau is ter plekke, dus bij de huidige scholen, het brengen en halen (met fiets dan wel met de auto) geïnventariseerd. Dit blijkt in overeenstemming te zijn met de landelijke normgetallen. Op basis van die 2 gegevens is bepaald wat het aantal voertuigbewegingen voor de nieuwbouw zal zijn.

Toename verkeer

Vindt er een verschuiving plaats van het percentage voertuigen als gekeken wordt naar de huidige en toekomstige school? En komen er straks niet meer ouders met de auto? Immers, de woon-school afstand wordt verdubbeld. Een substantieel deel van iedereen die nu te voet kan gaan, gaat straks met de auto. Bijvoorbeeld een ouder met een baby die nu te voet komt, moet straks veelal met de auto het schoolgaand kind ophalen. (Binnengekomen op 30 januari 2015)

Reactie

Er zal inderdaad een verschuiving plaats gaan vinden van ouders die eerder de kinderen te voet wegbrachten en die dat op de nieuwe locatie per auto gaan doen. Dit geldt echter ook andersom. Een ouder die eerder een kind met de auto bracht kan nu mogelijk te voet het kind naar school brengen. In de berekening van het verkeerskundig bureau zijn de scholen samen bekeken en in die zin blijft het percentage voertuigen ongeveer gelijk. Dit betekent echter niet dat dit per school wel kan variëren.

Verkeersdrempel Mr van Damweg

Door de verandering in vervoersbewegingen en aantallen is het wenselijk om de verkeersdrempel aan de Mr van Damweg aan te passen. Deze is nu heel hoog en het is ongewenst dat dit zo blijft als bijna al het schoolverkeer hierover heen moet. Het moet dus wel in het plan worden meegenomen dat deze wordt verlaagd/ verflauwd. (Binnengekomen op 30 januari 2015)

Reactie

Deze drempel heeft onze aandacht en er wordt gezocht naar een goede verkeerskundige oplossing op deze plek.

Fietsroute

De fietsverbindingen naar de school toe moeten tegelijk met de nieuwbouw worden aangepakt; de tussendoorpassages door de wijken naar de school toe moeten goed passeerbaar zijn en veilig. Het school-fietsverkeer uit Heelsum moet veiliger zodat de kinderen straks niet allemaal tegelijk met de auto's over de Mr van Damweg hoeven. Hier is een aansluiting van het Schutterspad als een veilig vrijliggend fietspad vanuit Heelsum via de Antoon Markusstraat naar het gebied 3b4 zeer gewenst. Hierdoor is een extra fietspad nodig op het terrein 3b4 nodig langs de kuil. Een veilige fietsdoorsteek op de Mr van Damweg met waarschuwingsborden zou dan gewenst zijn (in verband met de vaart door hoogteverschillen). (Binnengekomen op 30 januari 2015)

Reactie

De nu al aanwezige fietsontsluiting via de noordzijde van de kuil (bergingsvijver) blijft in stand en op het terrein van het MFC wordt rekening gehouden met fietsers en toekomstige schoolgaande kinderen die vanaf de oostzijde naar het MFC of de school gaan. Een veilige inrichting van de oversteek op de Meester van Damweg wordt nog uitgewerkt.

Route buslijn 51

Het aantal fietsende kinderen neemt toe. Is een andere route van buslijn 51 mogelijk in het kader van hun veiligheid? Dus niet meer over de Bellevue, maar bijvoorbeeld via de Keijenbergseweg. (Binnengekomen op 30 januari 2015)

Reactie

Voor buslijn 51 is, omwille van de verkeersveiligheid op andere straten en de tijd die de bus nodig heeft om heen en terug te rijden (omlooptijd), geen alternatieve route mogelijk.

Wandelroute

Is het mogelijk om een wandelaansluiting te realiseren met het Goldsteinpad? Kan de gemeente hiervoor ruimte reserveren in de kaveluitgifte van 3b4 (Oostelijk)? Hierdoor is een dorpsommetje makkelijker mogelijk.  (Binnengekomen op 30 januari 2015)

Reactie

De grond gelegen tussen het plangebied van het MFC en het Goldsteinpad is niet in eigendom van de gemeente Renkum.

Terug naar MFC 3b4